100 éve született ötvenhat mártírja

2017.09.04.
1917. szeptember 4-én látta meg a napvilágot Maléter Pál. Eleinte orvosnak tanult, majd katonai pályára lépett. A második világháború után a forradalom kitöréséig a néphadseregben teljesített szolgálatot. 1956. november 3-án Nagy Imre honvédelmi miniszterré nevezte ki, majd a felkelés leverése után egy koncepciós per keretében 1958. június 16-án több társával együtt kivégezték.

Hatvan éve hunyt el bohémregények legnagyobbja

2017.09.03.
1957. szeptember 3-án Hunyt el Heltai Jenő.

Szent Imre herceg halálának évfordulója

2017.09.02.
1031. szeptember 2-án, egy vadkanvadászat során vesztette életét Imre herceg, Szent István király (ur. 1000-1038) egyetlen felnőttkort megélt fiúgyermeke. A trónörökös halála után rövid idővel a szűzi tisztaság mintaképe lett, 1083-ban pedig – apjával együtt – beiktatták a szentek sorába.

A második világháború kitörésének évfordulója

2017.09.01.
1939. szeptember 1-jén a német Wehrmacht Lengyelország elleni támadásával tört ki a második világháború.

161 éve szentelték fel az esztergomi bazilikát

2017.08.31.
A XIX. század első felének legnagyobb egyházi építkezése az esztergomi székesegyház volt. Rudnay Sándor hercegprímás (1819-1831), 1820-ban kezdett építészt keresni az új székesegyház terveinek elkészítéséhez. Végül 1856. augusztus 31-én Ferenc József jelenlétében, Liszt Ferenc ez alkalomra komponált „Esztergomi misé”-jével megtörtént az ünnepélyes felszentelés. Erika napja van, kellemes idő lesz.

77 éve kaptuk vissza Észak-Erdélyt

2017.08.30.
1940. augusztus 30-án született meg a második bécsi döntés, melynek értelmében Magyarország visszaszerezte Romániától a trianoni békével elcsatolt Észak-Erdélyt. Amellett, hogy hazánk jelentős revíziós sikert ért el, a döntés számos negatív következménnyel is járt, elsősorban abból a szempontból, hogy Magyarország szorosabbra fűzte viszonyát a Berlin-Róma tengellyel.

A mohácsi csata évfordulója

2017.08.29.
A magyar király időben értesült az 1526-ra tervezett török hadjáratról, hiszen Bakics Pál venecsánci szerb vajda, aki 1525-ben kért bebocsátást az országba, közölte vele a szultáni tervet. A közel kilenc hónap azonban kevésnek bizonyult a felkészülésre. A végvidék katonai vezetői a pénzhiány miatt sorra adták be lemondásukat, köztük Tomori érsek is.

Szent Ágoston ünnepe

2017.08.28.
Ágoston 354. november 13-án született a numídiai Tagastéban. Községi elöljáró apja pogány, édesanyja keresztény asszony volt, ő volt a későbbi Szent Mónika.

205 éve született Szemere Bertalan

2017.08.27.
1812. augusztus 27-én született a Borsod megyei Vattán Szemere Bertalan, az első felelős magyar kormány belügyminisztere, az 1848-49-es szabadságharc idején, a Függetlenségi Nyilatkozat elfogadása után Magyarország miniszterelnöke.

107 éve született Teréz Anya

2017.08.26.
Kalkuttai Teréz anya, Nobel-békedíjas apáca, a Szeretet Misszionáriusai rend alapítója 1910. augusztus 27-én született az akkor még a Török Birodalomhoz tartozó Szkopjéban. (Sok forrás születési dátumát augusztus 26-ára teszi, ő maga augusztus 27-ét, megkeresztelésének napját, keresztény élete kezdetét tekintette igazi születésnapjának.) Az albán parasztlányt, akit akkor még Agnes Gonxha Bojaxhiunak hívtak, 12 évesen szólította fel egy belső hang a szükséget szenvedők megsegítésére.

Ezeket a cikkeket olvastad már?