28 éve szűnt meg a KISZ

A KISZ a DISZ (Dolgozó Ifjúság Szövetsége) utódjaként, a kommunista párt irányítása alatt álló országos, egységes és egyetlen ifjúsági tömegszervezetként alakult meg 1957. március 21-én, a Tanácsköztársaság kikiáltásának évfordulóján, a Köztársaság téren, az Erkel Színházban. Felállítása a szovjet típusú politikai intézményrendszer restaurálásának fontos eleme volt. Ezt mutatja, hogy már az Ideiglenes Intéző Bizottság 1956. december 5-i ülésén is napirendre került a megszervezése, de akkor még nem találták alkalmasnak a helyzetet.

Az MSZMP IKB aztán 1957. február 26-án határozott a szervezet felállításáról. Földes László vezetésével bizottságot jelöltek ki, amelynek feladata a hasonló szovjet szervezet, a Komszomol vezetőivel történő konzultálás volt a KISZ megszervezéséről. A magyarok és a szovjetek abban mindannyian egyetértettek, hogy a KISZ-t még március 15-e előtt meg kell alakítani. A körültekintő előkészítést az indokolta, hogy 1956-ban a fiatalok meghatározó szerepet játszottak a forradalom mindegyik fázisában.

A KISZ megalakításakor még több ifjúsági szervezet (Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség - MAFISZ, Egységes Parasztifjúság Országos Szövetsége - EPOSZ, Diákszövetség, Magyar Egyetemisták és Főiskolások Egységes Szervezete - MEFESZ, Magyar Őrszem Csapatok Szövetsége stb.) működött. Ezeket többségében 1957 első felében felszámolták: kimondták a tevékenységük beszüntetését, önfeloszlatásukat. A többiek a KISZ részévé nyilvánítva magukat adták fel önállóságukat.

1957 nyarán az új szervezet létszáma már meghaladta a 130 ezret, míg a későbbi években, szervezettségének teljes kiépülésekor a taglétszám tartósan 900 ezer fő körül volt. A KISZ szervezésének kezdeti szakasza az első országos értekezlettel, 1957. október 25-27. között zárult le, ahol a párt ifjúsági és egyben országos tömegszervezetként, a kommunista párt korábbi ifjúsági szervezeteinek (KIMSZ, MADISZ, SZIT, MINSZ és DISZ) utódjaként határozta meg önmagát.

A '60-as évek első felében az ifjúság mozgósítására és az "új nemzedékek társadalomba való beilleszkedésének feladataira helyezték a hangsúlyt" - írta Iván Géza az Online Pedagógiai Lexikonban. A KISZ ekkor szervezett akciói (az évekig tartó lecsapolási munkálatok a Hanságban, az építőtáborok, fásítások, különböző látványos vetélkedők és versenyek, védnökségvállalások stb.) alkalmanként a közösségi együttlét és cselekvés élményének nyújtására is alkalmasnak bizonyultak az ifjúság különböző csoportjai számára.

A Kádár-rendszer egyébként már kisgyermekkortól gondjaiba vette a fiatalokat és a mozgalmi élet szépségeivel töltötte ki szabadidejüket. A kisdobos, majd az úttörő fokozat után a középfokú tanulmányok megkezdésétől automatikusan következett a KISZ, s a jelképes tagsági díj befizetésével megváltott tagságot közvetlen előnyökre lehetett konvertálni: például a továbbtanulásnál, a munkahelyi érvényesülésben, a karrierlehetőségekben. A KISZ-es építőtáborokban a nyári szünidő gazdaságilag is hasznos eltöltése nyílt lehetőség.

A KISZ voltaképpen egyszerre volt "önkéntes" (tehát államilag szervezett) tömegszervezet és az élcsapat kinevelésének előkészítője: a káderek esetében ugyanis a párt előiskolájaként, az iskolai, egyetemi, területi szervezetek a funkcionáriusainak versenyistállójaként működött. 

A KISZ az ideológia hatékony csepegtetése érdekében rácsatlakozott a beat-mozgalomra is: rendezvényeiken engedélyezték a beat-zenekarok fellépését, a klubéletbe is bevonták a beat-zenészeket. A 'Forradalmi Ifjúsági Napok' megrendezésén túl a hetvenes évektől számos ifjúsági akciót indítottak: 'Egyetemisták és főiskolások művelődéséért', az 'Edzett ifjúságért', vagy a 'Művelt ifjúságért, korszerű műveltségért' - s más hangzatos elnevezések alatt.

A diszkórobbanás sem kerülte el a KISZ-t, sőt 1980-ban a KISZ KB Kulturális Osztálya már a diszkó-kultúra felkarolásában és befolyásolásában vélte felfedezni az ifjúság megnyerésének új eszközét. A korszakra oly tipikus nyelvezetű iratanyagot olvasva "gondolatban visszaröppenhetünk fiatalkorunk színhelyeire, vagy éppen az átélés varázsa nélkül, egy 'ifjúság(szórakoztatás)politikai' pillanatképpel találkozhatunk" - írja a dokumentumot bemutató kutató, Müller Rolf.



Az 1986-os szervezeti szabályzat szerint politikai hivatása még mindig az, hogy "közvetítse a marxizmus-leninizmus eszméjét és annak szellemében nevelje tagjait, az ifjúság körében hirdesse és képviselje a párt politikáját" ... "Az ifjúsági szövetséget az illetékes pártszervek és -szervezetek közvetlenül, politikai eszközökkel irányítják. A párthatározatok a KISZ szervei és szervezetei számára kötelezők."

Csernobil után és a gorbacsovi reformok hatására a KISZ-ben is megindult a "bomlás", a politikai erjedés. A debreceni Vekeri-tónál tartott tanácskozáson KISZ-en belüli vagy ahhoz kapcsolódó szerveződések is részt vettek: például a Vega Szövetség (Korom Pál vezetésével), a KISZ KB kutatócsoportjában dolgozó Pál Tamás "vándorprédikátor" köre, valamint a Mikroműhely nevet viselő csapat, továbbá a Vekeri-tavi tanácskozás fő szervezője, a KISZ KB Középiskolások és Szakmunkástanulók Tanácsa.

A nyolcvanas évekre legitimációs gondokkal küzdő KISZ a párt reformkommunista irányához kapcsolódva a demokratikus szocializmus égisze alatt az átalakulás útjára lépett: punkkoncerteknek biztosított helyszínt, egyetemi menzák feljavítását vitte keresztül.

A reformtörekvések azonban ma sem értékelhetők a szaktudomány számára, ugyanis a kutatók szerint a KISZ iratanyaga meglehetősen hiányos állapotban került a Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltárba. Több KISZ-vezetőségi ülés iratai nem érkeztek be a levéltárba és az alternatív szervezetek üléseiről sincs írásos dokumentum.

A rendszerváltás során aztán 1989. április 21-én a szervezet kimondta monopolhelyzetének feladását (elismerte más ifjúsági szervezetek alakulásának jogát), függetlenedését az MSZMP-től, egyben átalakult Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetséggé (Demisz).

https://joreggelt.blogstar.hu/./pages/joreggelt/contents/blog/37433/pics/14928025201695903_800x600.jpg
Gyurcsány,KISZ,Kommunizmus
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Ezeket a cikkeket olvastad már?