Szent Ágoston ünnepe

Ágoston 354. november 13-án született a numídiai Tagastéban. Községi elöljáró apja pogány, édesanyja keresztény asszony volt, ő volt a későbbi Szent Mónika.

Bár édesanyja keresztény szellemben nevelte, az ifjú mégis az "ifjúkori bűnök" csábításának engedett inkább. Kicsapongó életmódja gyümölcseként fia is született, akit Adeodatusnak (Isten ajándéka) nevezett el. (A megtérés előtti eseményekről többek között a Vallomások c. önéletrajzi művében számol be.) De húszas éveiben már a retorika professzora volt, Platón, a neoplatonisták és a Biblia lelkes tanulmányozója, 387-ben kereszténnyé vált.

391-ben pappá szentelték, majd 396-ban hippói püspök lett. 397-ben írta híres önéletrajzát a Vallomásokat, majd 413-426 között a keresztény egyház igazolását, a "De Civitate Dei"-t. A De Trinitate című műve a Szentháromság doktrínájának erőteljes magyarázata. A kereszténység kétségtelenül legnagyobb filozófusa volt. Életművéből táplálkozik a középkor ideológiája, s hatása szinte napjainkig érvényesül. Több mint 30 évi püspöki és tanítói tevékenységével az afrikai katolicizmus szellemi vezetőjévé vált. 430-ban halt meg Hippóban (épp akkor, amikor a vandálok ostrom alá vették a várost.)
Mint szinte minden kortársa, maga Szent Ágoston is a hit és a tudás viszonyának vizsgálatából indult ki. A bölcselet szerinte az emberi értelem számára megragadhatóvá teszi a hitet, s a kettő egymást kiegészítve vezet el a teljes igazsághoz, azaz az Istenhez: "Hiszek, hogy megismerjek, megismerek, hogy higgyek." (Credo ut intelligas, intellige ut credas.")
Szemelvények Ágoston bölcsességeiből: „Semmi sem győz meg, csak az igazság, semmi sem ment meg, csak a szeretet." Máshol: „Az ember értékét nem az adja meg, hogy mennyit tud, hanem az, hogy mennyire van benne szeretet."

Vagy: „Épp azáltal tökéletesedik az ember, hogy fényt derít önnön tökéletlenségére."
Végül: „Ha többé nem tisztelik az igazságot, vagy akár csak kicsit is csökken a becse, minden dolog kétségessé lesz."

https://joreggelt.blogstar.hu/./pages/joreggelt/contents/blog/41677/pics/lead_800x600.jpg
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Ezeket a cikkeket olvastad már?