Blogolj!

640 éve vívták a kulikovói csatát

Hatszáznegyven éve, 1380. szeptember 8-án győzték le az orosz fejedelemségek egyesült seregei Dmitrij moszkvai fejedelem vezetésével a mongol Aranyhorda hadait a kulikovói mezőn. A mongol hódítók elleni első jelentős katonai siker az orosz történelem fontos fordulópontja, sok orosz történész ezt tekinti az egységes orosz nemzet születésnapjának. 

Az orosz földek akkor már majdnem másfél évszázada, 1240 óta mongol uralom alatt álltak. A vazallus fejedelemségek adót fizettek a Mongol Birodalom szétesése után Batu kán által létrehozott Arany Hordának, amely hatalmát azzal is biztosította, hogy egymás ellen játszotta ki a vetélkedő hercegeket. A mongol állam azonban egy évszázados virágzás után hanyatlani kezdett: területeket ragadott el tőle a felemelkedő Litvánia és Lengyelország, lakosságát pestisjárvány tizedelte. Az állandósult belviszályok miatt a kánok szinte évente váltották egymást a trónon, s az orosz uralkodók ezt kihasználva megpróbálták függőségüket lazítani.

A Moszkvai Kreml építését elkezdő I. Dmitrij moszkvai fejedelem egyre növelte hatalmát: visszaverte a litván hódítási próbálkozásokat, háborúk sorával kényszerítette elsőbbségének elismerésére a fejedelemségeket. Miután a legnagyobb vetélytársának számító tveri fejedelemtől megszerezte a vlagyimiri nagyfejedelmi címet is, ő számított a legtekintélyesebb orosz uralkodónak. Az Arany Horda vezére, az általa kreált kánokat a háttérből irányító Mamaj 1378-ban sereget küldött Moszkva ellen, de Dmitrij fejedelem legyőzte azt. Mamaj két évvel később már személyesen indult az oroszok megleckéztetésére, a hírre a Dmitrij fennhatóságát elismerő valamennyi orosz fejedelemség csapatai együtt indultak felvenni a harcot.

Az ügyesen manőverező oroszok elérték, hogy a csatára még Mamaj pillanatnyi szövetségesei, a litvánok és a rjazanyi fejedelem segédcsapatainak megérkezése előtt sor kerüljön. A Don folyó felső folyásánál fekvő Kulikovo mezején a csatát elbeszélő orosz eposz szerint 150 ezer orosz és 300 ezer tatár harcos csapott össze, a valóságban vélhetőleg az orosz erők 30-50 ezer, a mongolok mintegy 50-100 ezer főt számlálhattak. Dmitrij három sorban helyezte el erőit, a középső vonalat erősítve meg, a balszárny melletti erdőben pedig elrejtve a válogatott lovasság várakozott. A legenda szerint maga Dmitrij ruhát és lovat cserélt egyik kedvenc bojárjával, hogy az első sorban harcolhasson.

Az ütközet az orosz krónikák szerint 1380. szeptember 8-án egy tatár és egy orosz bajnok párviadalával kezdődött: mindketten halálos sebet ejtettek a másikon, de az orosz hős nem zuhant ki nyergéből, amit társai kedvező előjelnek vettek. Ezután csapott össze a két sereg: a számbeli fölényben lévő tatárok első támadása elsöpörte az első orosz vonalat, ám a megerősített fősereggel nem bírtak. Három órányi öldöklő küzdelem után mégis áttörték az orosz hadrendet, és megkezdték az orosz balszárny bekerítését. Ekkor rontott ki az erdőből a pihent orosz lovasság, szétszórva és megfutamítva a tatárokat, akiket ötven kilométeren át üldöztek és kaszaboltak. Maga Mamaj is menekülésre kényszerült, s bár a csatát túlélte, nem sokkal később gyilkosság áldozata lett. A mongol sereg szinte teljesen megsemmisült, de az oroszok is olyan súlyos veszteségeket szenvedtek, hogy halottaik összegyűjtése és eltemetése egy hétig tartott, a győztes Dmitrij kiérdemelte a Donszkoj (Doni) melléknevet.

A kulikovói csata lélektani hatása szinte felmérhetetlen volt, hiszen először fordult elő, hogy az oroszok vereséget mértek egy jelentős mongol seregre. Egy orosz történetíró szerint az oroszok külön fejedelemségekként mentek a csatába és egységes nemzetként tértek haza. A mongol uralom azonban még fennmaradt, az Arany Horda új ura, Toktamis kán két évvel később felégette Moszkvát és fennhatóságának elismerésére kényszerítette Dmitrij fejedelmet. Az Arany Horda azonban egyre gyöngült, Moszkva hatalma pedig erősödött, s éppen egy évszázaddal később, 1480-ban III. Iván moszkvai nagyfejedelem végleg lerázta a tatár igát. A kulikovói csata helyén ma templom és 28 méter magas obeliszk áll, az ütközetet már a középkorban tucatnyi krónika, és az idők folyamán számtalan festmény örökítette meg.

https://joreggelt.blogstar.hu/./pages/joreggelt/contents/blog/99862/pics/lead_800x600.jpg
 
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Ezeket a cikkeket olvastad már?